Logo BHC Most

Česko-saská liga stolního hokeje / Tschechisch-Sächsische Tisch-Hockey Liga

Logo Trebra Schule Marienberg
Foto Chemoplast
Foto Šprtec
Foto Chemoplast
Foto Šprtec

Publikace / Publikation

V rámci projektu bude dále zpracována česko-německá metodika vedení oddílu a organizace soutěží ve stolním hokeji, která bude zdarma distribuována zájemcům. Publikace vychází v listopadu 2011. Je k dispozici na vyžádání, bezplatně.

Im Rahmen des Projektes wird auch die tschechisch – deutsche Methodik für Leitung der Sportgemeinschaft und Organisierung der Wettbewerbe von Billard – Hockey herausgegeben. Diese Methodik wird den Interessenten kostenlos verteilt. Die Publikation wird im November 2011 herausgegeben. Sie ist auf Anfrage vorhanden, kostenlos.