Logo BHC Most

Česko-saská liga stolního hokeje / Tschechisch-Sächsische Tisch-Hockey Liga

Logo Trebra Schule Marienberg
Foto Chemoplast
Foto Šprtec
Foto Chemoplast
Foto Šprtec

Termíny turnajů / Terminkalendar

V rámci projektu bude organizována liga družstev i jednotlivců stolního hokeje, v disciplínách billiard-hockey (šprtec) a táhlový stolní hokej Chemoplast. Projekt zahrnuje jeden ligový ročník, složený ze čtyř soutěžních dnů. Organizace soutěžních dnů bude rovnoměrně rozdělena mezi projektové partnery.

Im Rahmen des Projektes wird auch Liga von Mannschaften und Einzelnen in Disziplinen von Billard-Hockey und Schub-Tisch-Hockey Chemoplast organisiert. In das Projekt wird ein Liga-Jahrgang einbezogen, der von 4 Wettbewerbstagen gebildet wird. Organisierung von Wettbewerbstagen wird regelmäßig an beide Projektpartner verteilt.

1. den / Tag 1 8. března / 8. März 2011 Most Více / Mehr
2. den / Tag 2 13. dubna / 13. April 2011 Marienberg Více / Mehr
3. den / Tag 3 7. června 2011 / 7. Juni 2011 Most Více / Mehr
4. den / Tag 4 5. října 2011 / 5. Oktober 2011 Marienberg Více / Mehr